Disclaimer

Aan de inhoud van www.achterhoekbank.nl gerelateerde platformen waaronder sociale media, besloten netwerken, nieuwsbrieven en correspondentie is veel zorg besteed. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat onze informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat.

De zorgorganisaties Azora, Careaz, De Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op genoemde kanalen. Aan de informatie op onze (online) kanalen, waaronder www.achterhoekbank.nl kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Dit initiatief is tot stand gekomen met medewerking van :

© 2023

Privacy
Disclaimer