Column

Achterhoekbank

Hoe ziet u zichzelf over 10 jaar? Woont u dan nog in hetzelfde huis op dezelfde plek? Woont u nog compleet zelfstandig of heeft u misschien al wat ondersteuning nodig? Voorziet uw wijk of dorp dan nog in uw wensen en behoeften? Niemand heeft een glazen bol die ons de toekomst laat zien. Toch is het goed om hier vroegtijdig over na te denken.

Langer thuis wonen is niet alleen het beleid van de overheid, maar ook de vurige wens van veel ouderen zelf. Vroeger wilden 65-plussers graag naar het bejaardenhuis. Dan was je gezellig onder leeftijdsgenoten en werd er voor je gezorgd. Anno 2023 willen Achterhoekers op leeftijd het liefst zo lang mogelijk alles zelf doen en niet afhankelijk zijn van anderen.

In actie komen

We bepalen dus graag zelf hoe onze oude dag eruit ziet en wat kwaliteit van leven is. Maar wat kunt u daar zelf aan bijdragen? Voor veel mensen zijn deze vragen lastig te beantwoorden op het moment dat zij volop in het leven staan en nog weinig beperkingen kennen. Het nadenken over deze vragen en in actie komen gebeurt vaak als het eigenlijk al te laat is.

Zelfredzaamheid

Omgaan met de gevolgen van het ouder worden vereist veerkracht. Van u persoonlijk, maar ook van de samenleving als geheel. Zo laten de cijfers zien dat het percentage minder zelfredzame inwoners in alle Achterhoekse gemeenten met ongeveer 70 procent aanzienlijk hoger ligt dan het landelijke gemiddelde van 40 procent. Voor ‘langer thuis wonen’ moeten we dus tijdig met z’n allen aan de bak.

Zorg beschikbaar houden

Daarnaast hebben we te maken met de zogenoemde zorgkloof. We hebben meer (oudere) inwoners in de toekomst en minder mensen die zorg kunnen verlenen. De zorg moet dus echt anders worden ingericht. Door ons op preventie te richten en op wat mensen wel kunnen, blijft zorg beschikbaar voor degenen die het nodig hebben. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Aan de voorkant

Wat kunt u doen? Voor eigen regie en optimale zelfredzaamheid is het van belang om tijdig over de oude dag na te denken en het gesprek hierover aan te gaan. Pas uw woning tijdig aan, blijf actief en investeer in een goede mentale en fysieke conditie. Kortom, probeer zoveel mogelijk zaken aan de voorkant goed op het spoor te zetten om op prettige wijze zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Stel het niet uit

Praat vandaag over morgen. Ga er met elkaar eens goed voor zitten en start op tijd het gesprek over morgen. Met je partner, familie of naobers.